Werken bij Borrenbergs Groep

Team vrijwilligerswerk

mei 2021

De Borrenbergs Groep, waar ook MEBO onderdeel van uitmaakt, is de nieuwe sponsor van Villa Pardoes. Deze stichting biedt Nederlandse gezinnen met een ernstig, mogelijk zelfs levensbedreigend ziek kind, een onvergetelijke, unieke beleving aan in Kaatsheuvel. Op de ’Dag van de Uitvoering’ is de driejarige samenwerking ondertekend in het Philips Stadion te Eindhoven.

Een deel van onze medewerkers heeft afgelopen zomer een steentje bij mogen dragen aan de renovatie van de Slakkenhuisjes van Villa Pardoes. Een hele mooie samenwerking!